Strategi for styring af Kirkenettet

Hent strategi for styring af Kirkenettet 2024-2026 her

Digitalisering i folkekirken sker et samspil mellem overordnede målsætninger, teknologiske muligheder og konkrete beslutninger. Digitaliseringsstrategien 2020-2025 for folkekirken og Kirkeministeriet udstikker generelle pejlemærker og principper for digitalisering i folkekirken i et 5-årigt perspektiv.

Digitaliseringsstrategien understøttes af en strategi for styring af Kirkenettet, som med en 3-årig tidshorisont beskriver, hvilke teknologier, it-politikker og styringsmodeller Folkekirkens It vil anvende som grundlag for at levere og udvikle it-ydelser til folkekirken og Kirkeministeriet.

Strategi for styring af Kirkenettet lægger sig endvidere op af de rammer, der er fastlagt i Informationssikkerhedspolitik for Kirkeministeriet og Den danske folkekirke.

Strategi for styring af Kirkenettet indeholder bl.a. rammer for valg af teknologi, anskaffelse af nye it-løsninger, hvilken infrastruktur og arkitektur der arbejdes ud fra m.v. Strategien skal således sikre, at konkrete digitaliseringsinitiativer kan gennemføres med de mest hensigtsmæssige tekniske midler og procedurer.

Strategi for styring af Kirkenettet bidrager til optimal udnyttelse af de midler, der anvendes på it via en sammenhængende og veltilrettelagt styring, herunder effektiv anvendelse af eksterne leverandører samt rettidig vedligeholdelse og fornyelse af it-infrastrukturen.

It-arkitekturprincipper for Kirkenettet er udarbejdet på baggrund af både Strategi for styring af Kirkenettet samt Digitaliseringsstrategien.

Hent It-arkitekturprincipper for Kirkenettet her