Brugerinddragelse

Der er siden september 2017 sat øget fokus på styrket brugerinvolvering i projektudviklingen. Brugerinddragelsen foregår løbende gennem hele projektet fra ideudvikling til implementering. Brugerinddragelsen sker konkret i workshops, input til løsningsbeskrivelser og medvirken i test. Brugerne inddrages også i tilrettelæggelse af den konkrete implementering.

Brugerne er vigtige i alle projekter. Det er brugerne der ved, hvad de har behov for i hverdagen og hvordan it-løsninger nemmest kan understøtte dette. Har du en god idé til digitale løsninger?

Brugerinddragelse i Folkekirkens It

Krav og proces

Den Fællesoffentlige Brugertest

Digitaliseringsstyrelsen stiller krav om, at alle borgervendte selvbetjeningsløsninger gennemgår Den Fællesoffentlige Brugertest. Dette gøres i lyset af, at kommunikation mellem borgere og offentlige myndigheder i højere grad foregår digitalt. Det skal derfor være let og hurtigt at anvende løsningerne. Med Den Fællesoffentlige Brugertest testes brugervenligheden for de digitale borgervendte løsninger, som offentlige myndigheder udvikler og stiller til rådighed. Brugervenligheden testes ud fra borgeres oplevelse og tilfredshed med løsningen.

Læs mere om Den Fællesoffentlige Brugertest