Oversigt over systemer

Navision FF (fællesfond), Ibistic, mTime, som anvendes til regnskabsopgaver i fællesfonden.

Økonomiportal og budgetssystem, som anvendes til budgetlægning og regnskabsopgaver i menighedsråd og provstier

SAS, studie administrativt system, som anvendes til planlægning og administration i uddannelsesinstitutionerne.

FLØS, kørselsindberetning og ferie/fraværssystem, som anvendes i lønadministrationen.

DAP, Den digitale arbejdsplads og herunder Dataarkivet, som er et intranet til Kirkenetbrugere samt et extranet og arkivsystem for lokale kirkelige myndigheder

F2 (ESDH-system), som anvendes til sagsbehandling i By-, Land- og Kirkeministeriet, stiftsadmininistrationer og provstier m.fl.

CPR/Den elektroniske kirkebog, som anvendes til civilregistrering og registrering af kirkelige handlinger og oplysninger om medlemskab af folkekirken

SBL-protokollen, som anvendes til registrering af personer der løser sognebånd

Kandidatsystemet, som anvendes til validering af kandidater til menighedsråd

KIS (Kirkenettets InformationsSystem), som anvendes til registrering af menighedsrådsmedlemmer m.fl. samt informationer om den folkekirkelige struktur

Sogn.dk, Provsti.dk, som anvendes til offentliggørelse af oplysninger om sogne og provstier

Kirkekalender, som anvendes til offentliggørelse af oplysninger og gudstjenester og andre arrangementer

 

Herudover kontorstøtteværktøjer, e-mail og kalender m.fl. baseret på Microsoft Office 365.