Styring

Folkekirkens It er den enhed i By-, Land- og Kirkeministeriet, som varetager drift og udvikling af folkekirkens og By-, Land- og Kirkeministeriets fælles digitale løsninger. Som en del af By-, Land- og Kirkeministeriet er Folkekirkens It underlagt de almindelige forvaltningsmæssige og statslige regler samt revision.

Ministeren har nedsat en It-Følgegruppe, som rådgiver By-, Land- og Kirkeministeriet om it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering. It-Følgegruppen arrangerer desuden en årlig
digitaliseringskonference med bred deltagelse fra hele folkekirken. Folkekirkens It er sekretariat for It-Følgegruppen.

It-budgettet fastsættes af Ministeren efter indstilling fra It-Følgegruppen henholdsvis Budgetfølgegruppen.

It-Følgegruppen rådgiver om fælles og centrale digitaliseringsinitiativer, inden der træffes beslutning om iværksættelse. Den enkelte myndighed og institution tager aktivt stilling til og beslutter, hvordan man ønsker at bruge digitaliseringen
lokalt inden for de gældende regler og rammer.

It-Følgegruppen rådgiver om fælles og centrale digitaliseringsinitiativer, inden der træffes beslutning om iværksættelse. Den enkelte myndighed og institution tager aktivt stilling til og beslutter, hvordan man ønsker at bruge digitaliseringen
lokalt inden for de gældende regler og rammer.

Der er siden september 2017 sat øget fokus på styrket brugerinvolvering i projektudviklingen. Det er et væsentligt element i Folkekirkens It’s udvikling af it-løsningerne, at brugerne er med hele vejen gennem projektet, fordi det er brugerne, der er eksperter på de løsninger, de skal anvende.

Den overordnede hensigt er at placere initiativet og ansvar for nye it-projekter det sted i forretningen, som skal drage nytte af et nyt system, ligesom ansvaret for og incitamentet til at videreudvikle eksisterende systemer i videst muligt omfang bør placeres i forretningen.