It-Følgegruppen

It-Følgegruppen har til opgave at:
 

  1. have indseende i By-, Land- og Kirkeministeriets forvaltning af ministeriets og folkekirkens fælles it-aktiviteter og løbende rådgive ministeriet herom,
  2. rådgive departementschefen om it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering med hensyn til opfyldelse af den digitale strategi for By-, Land- og Kirkeministeriet og folkekirken,
  3. rådgive departementschefen efter anmodning i spørgsmål om By-, Land- og Kirkeministeriets og folkekirkens digitale og teknologiske udvikling.

Læs kommissoriet for It-Følgegruppen

Medlemmer af It-Følgegruppen

- Perioden indtil 31. oktober 2025

Inge Kjær Andersen

Formand
Landsforeningen af Menighedsråd
Næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd

Ulla Thorbjørn Hansen

Biskopperne
Biskop over Roskilde Stift

Per Vibskov Nielsen

Danmarks Provsteforening
Provst over Nørrebro Provsti
 

Helle Ellens Ostenfeld

Stiftskontorcheferne
Kontorchef, Københavns Stift

Christian Schwarz Lausten

It- og digitaliserings- sagkyndig

Christian Dons Christensen

Kirkeministeriet
Departementschef