It-Følgegruppen

It-Følgegruppen har til opgave at:
 

  1. have indseende i Kirkeministeriets forvaltning af Kirkeministeriets og folkekirkens fælles it-aktiviteter og løbende rådgive ministeriet herom,
  2. rådgive departementschefen om it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering med hensyn til opfyldelse af den digitale strategi for Kirkeministeriet og folkekirken,
  3. rådgive departementschefen efter anmodning i spørgsmål om Kirkeministeriets og folkekirkens digitale og teknologiske udvikling.

Læs kommissoriet for It-Følgegruppen

Medlemmer af It-Følgegruppen

- Perioden indtil 31. oktober 2025

Inge Kjær Andersen

Formand
Landsforeningen af Menighedsråd
Næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd

Tine Lindhardt

Biskopperne
Biskop over Fyens Stift

Per Vibskov Nielsen

Danmarks Provsteforening
Provst over Nørrebro Provsti
 

Helle Ellens Ostenfeld

Stiftskontorcheferne
Kontorchef, Københavns Stift

Christian Schwarz Lausten

It- og digitaliserings- sagkyndig

Christian Dons Christensen

Kirkeministeriet
Departementschef