It-Følgegruppen

It-Følgegruppen har til opgave at:
 

  1. have indseende i Kirkeministeriets forvaltning af Kirkeministeriets og folkekirkens fælles it-aktiviteter og løbende rådgive ministeriet herom,
  2. rådgive departementschefen om it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering med hensyn til opfyldelse af den digitale strategi for Kirkeministeriet og folkekirken,
  3. rådgive departementschefen efter anmodning i spørgsmål om Kirkeministeriets og folkekirkens digitale og teknologiske udvikling.

Læs kommissoriet for It-Følgegruppen

Medlemmer af It-Følgegruppen

- Perioden indtil 31. oktober 2021

Henning Toft Bro

Biskop 
Aalborg Stift 

Inge Kjær Andersen

Næstformand
Landsforeningen af Menighedsråd

Jørgen Christensen

Provst
Provsteforeningen

Asger W. Gewecke

Kontorchef
Fyens Stift

Christian Schwarz Lausten

It- og digitaliserings- sagkyndig
Ufhængig repræsentant

Christian Dons Christensen

Departementschef
Kirkeministeriet