It-Følgegruppen

It-Følgegruppen har til opgave at:
 

  1. have indseende i Kirkeministeriets forvaltning af Kirkeministeriets og folkekirkens fælles it-aktiviteter og løbende rådgive ministeriet herom,
  2. rådgive departementschefen om it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering med hensyn til opfyldelse af den digitale strategi for Kirkeministeriet og folkekirken,
  3. rådgive departementschefen efter anmodning i spørgsmål om Kirkeministeriets og folkekirkens digitale og teknologiske udvikling.

Læs kommissoriet for It-Følgegruppen

Medlemmer af It-Følgegruppen

- Perioden indtil 31. oktober 2021

Vakant

Biskop 

Inge Kjær Andersen

Næstformand
Landsforeningen af Menighedsråd

Per Vibskov Nielsen

Provst
Provsteforeningen

Asger W. Gewecke

Kontorchef
Fyens Stift

Christian Schwarz Lausten

It- og digitaliserings- sagkyndig
Ufhængig repræsentant

Christian Dons Christensen

Departementschef
Kirkeministeriet