Strategier

Folkekirkens It arbejder efter henholdsvis en digitaliseringsstrategi og en mere teknisk strategi kaldet Strategi for styring af Kirkenettet. Hvor digitaliseringsstrategien sætter retning for digitaliseringsinitiativer i folkekirken i et 5-årigt perspektiv, beskriver Strategi for styring af Kirkenettet med en 3-årig tidshorisont, hvilke teknologier, it-politikker og styringsmodeller Folkekirkens It vil anvende som grundlag for at levere og udvikle it-ydelser til folkekirken og Kirkeministeriet.

Strategierne bygger på 20 år med en markant øget digitalisering i folkekirken, hvor der er indhøstet mange og forskelligartede erfaringer med digitalisering i sogne, provstier og stifter og blandt folkekirkens fælles institutioner.

Formålet med Digitaliseringsstrategien 2020-2025 er at opstille pejlemærker for fortsat meningsfuld digitalisering i en nutidig folkekirke, som på den ene side interagerer med samfund, borgere og medlemmer på tidens vilkår, men som på den anden side ikke nødvendigvis kan eller skal gøre det på alle tidens præmisser. Strategien skal gøre det muligt for folkekirken at være tilstede digitalt, og at løse administrative opgaver bæredygtigt og effektivt, men uden at give køb på integritet eller værdier.

Strategien for styring af Kirkenettet følger de rammer, der er fastlagt i Digitaliseringsstrategien 2020-2025 for folkekirken og Kirkeministeriet samt gældende It-arkitekturprincipper for Folkekirkens It og Informationssikkerhedspolitik for Kirkeministeriet og folkekirken. Dermed understøtter strategiens valg og tiltag realiseringen af den digitale strategi..