Systemer

By-, Land- og Kirkeministeriet ved Folkekirkens It stiller under betegnelsen 'de fælles systemer' en række systemer til rådighed til brug i folkekirkens myndigheder og institutioner. Se oversigten over systemerne

Hovedparten af systemerne anvendes af mange af de kirkelige institutioner og af By-, Land- og Kirkeministeriet. Fordelingen af det fælles dataansvar ved brug af systemerne er reguleret i: