Forord

- til Digitaliseringsstrategi 2020-2025

Kirkeministerens forord

Jeg er glad at kunne være med til at lancere en ny digitaliseringsstrategi for folkekirken, som sætter digital retning for en nutidig folkekirke. Med fokus på digital sammenhæng og synlighed lægger strategien op til, at digitalisering i folkekirken baseres på både omtanke og nødvendighed.

Digitalisering er et samtidsvilkår, som rammesætter vores hverdag og arbejdsliv på nye måder. Men digitaliseringen er samtidig, hvad vi gør den til. Digitalisering handler derfor i første omgang ikke om teknologi, men i højere grad om, hvordan folkekirken ønsker at løse sine opgaver.

Jeg vil gerne rette en stor tak til It-Følgegruppen for at være gået ind i strategiarbejdet med åbent sind og for at have inddraget så bredt og så mange folkekirkelige repræsentanter i processen, som de har. Nu er det op til folkekirkens aktører at gå foran og anvise digitaliseringen sin plads i folkekirken. Jeg vil som kirkeminister fortsat sørge for gode rammer for at arbejde med digitalisering i folkekirken.

Kirkeminister Joy Mogensen
januar 2020

 

It-Følgegruppens forord

Jeg er ikke digitalt indfødt, teknologinørd eller ’first mover’, men jeg ser både fordele og nødvendigheder ved digitaliseringen. Med den nye digitaliseringsstrategi for folkekirken lægges kimen til fem gode og inspirerende år, hvor folkekirken bliver endnu bedre til at inspirere hinanden på tværs og anvende digitale redskaber og kommunikationsmedier. Nu er opgaven at tage fat og få konkrete initiativer til at leve. Nogle initiativer skal naturligt tages centralt, mens andre kan tages og drøftes lokalt.

Det er vigtigt for mig, at folkekirkens arbejde med digitalisering sker bevidst og kritisk og i overensstemmelse med folkekirkens ønsker og behov. Jeg mener, at vi skal forholde os til digitalisering med et spørgsmål om, hvordan vi gerne vil være kirke og for hvem. Spørgsmålet er derfor, hvorledes forkyndelse, undervisning, diakoni og mission - og den måde vi er kirke på - kan understøttes og udvikles ved brug af teknologiske redskaber. Det handler også om kommunikation med medlemmer, borgere og vores ansatte.

Jeg vil gerne sige stor tak til alle de folkekirkelige repræsentanter, som har medvirket med input og bidrag til strategien.

Biskop over Aalborg Stift og formand for It-Følgegruppen, Henning Toft Bro
januar 2020