Fokusområder og strategiske pejlemærker

Digitaliseringsstrategien for folkekirken og Kirkeministeriet (2020-2025) omfatter otte strategiske pejlemærker inden for fire fokusområder:

SERVICE

- For medlemmer og medarbejdere

·  Det enkelte medlem og den enkelte borger i centrum.
·  Effektive og brugervenlige administrative systemer.

SAMARBEJDE

- På tværs af folkekirken og i samvirke med borgere og samfund

·  En samarbejdende folkekirke, både internt og eksternt.
·  Let tilgængelig viden om medlemmer og lokalsamfund.

SYNLIGHED

- I et digitaliseret samfund

·  Digital kommunikation som særskilt og vigtig kompetence.
·  Bedre viden om, hvordan digital kommunikation lykkes.

SIKKERHED

- Gennem systemer, adfærd og digital dannelse

·  Høj sikkerhed i systemer og adfærd, særligt når det gælder persondata.
·  Fokus på digital dannelse, blandt andet gennem uddannelse.

Fokusområder og pejlemærker, som gennemgås i det følgende, understøttes af de generelle principper for folkekirkens arbejde med digitalisering og it, som sammen med it-strategien og de almindelige regler for governance og sikkerhed i Kirkenettet sætter de ydre rammer for digitaliseringsstrategiens virkeliggørelse.

Lokale strategier og beslutninger i folkekirkens decentrale struktur sætter rammerne for digitaliseringsstrategiens praktiske virkeliggørelse i det enkelte sogn, provsti og stift eller den enkelte folkekirkelige institution.