Økonomi for Folkekirkens It

I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden aflægger Folkekirkens It en årsrapport.

Årsrapporten indgår i henhold til bekendtgørelsens § 16 i det konsoliderede regnskab for fællesfonden.
Årsrapporten affattes i henhold til gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011. Årsrapporten er sat op med visse lokale tilpasninger efter Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport og indeholder følgende elementer:

- Beretning
- Regnskab
- Resultatopgørelse og balance samt noter
- Bevillingsregnskab
- Påtegning
- Bilag.

Se årsrapporter fra Folkekirken It