Styringsmodeller

Folkekirkens It er et kontor i By-, Land- og Kirkeministeriet, men finansieret af kirkeskat og har derfor nær tilknytning til folkekirken og folkekirkens institutioner. Folkekirkens It er selv en folkekirkelig fælles institution.

Folkekirkens It udvikler it-løsninger til folkekirken. Det er et væsentligt element i Folkekirkens It’s udvikling af it-løsningerne, at brugerne er med hele vejen gennem projektet, fordi det er brugerne, der er eksperter på de løsninger, de skal anvende.

Folkekirkens It’s projekter udløber af digitaliseringsstrategien og de konkrete handleplaner, der laves for udvikling af it-løsninger.

Der er i januar 2020 udkommet en Digitaliseringsstrategi 2020-2025 for folkekirken og By-, Land- og Kirkeministeriet, som følges op med drøftelser af initiativer til en konkret handleplan den 26. maj 2020 på Folkekirkens årlige digitaliseringskonference. Læs mere om Digitaliseringsstrategien 2020-2025.

Det er It-Følgegruppen, der rådgiver om igangsætning og udvikling af it-løsninger til folkekirken. Læs mere om It-Følgegruppen

Folkekirkens It’s styrer projekter efter en projektmodel tilsvarende statens projektmodel for it-projektstyring. 

Se nærmere om Folkekirkens arbejde med digitalisering og it-udvikling