Certificeringer

Vi er gentagne gange blevet gjort opmærksomme på, at der på en eller flere hjemmesider er oplyst, at en begravelsesforretning er certificeret af Folkekirkens It.

Det skal understreges, at Folkekirkens It ikke på noget tidspunkt har certificeret hverken en bedemand eller en begravelsesforretning.

Folkekirkens It har i nogle tilfælde godkendt en teknisk snitflade til indsendelse af anmodninger om begravelse/ligbrænding.

Efter Folkekirkens It’s opfattelse er oplysningen om, at en begravelsesforretning eller bedemand skulle være ”certificeret af Folkekirkens It” både urigtig og vildledende, som det fremgår af nedenstående udpluk af en henvendelse.