Digitaliseringsstrategi 2020-2025

Tema

Folkekirkens og Kirkeministeriets digitaliseringsstrategi udstikker pejlemærker for udviklingen af digitale redskaber og rammer for folkekirkens kirkelige og administrative opgaver i et femårigt perspektiv.

Strategien er udformet i dialog med folkekirkelige repræsentanter og interessenter gennem samtaler og møder i hele landet med menighedsråd, ansatte, præster og provster m.fl. samt med repræsentanter for bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Kordegneforeningen. 

Læs mere

Har du en god idé?

- til digitale løsninger