Digitaliseringsstrategi 2020-2025

TEMA

Folkekirkens og Kirkeministeriets digitaliseringsstrategi udstikker pejlemærker for udviklingen af digitale redskaber og rammer for folkekirkens kirkelige og administrative opgaver i et femårigt perspektiv.

Strategien er udformet i dialog med folkekirkelige repræsentanter og interessenter gennem samtaler og møder i hele landet med menighedsråd, ansatte, præster og provster m.fl. samt med repræsentanter for bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Kordegneforeningen.

Læs mere om digitaliseringsstrategien her  

Har du en god idé?

- til digitale løsninger