Menighedsrådsvalg 2020 - Brug valgsystemet til valgforsamlingen og vær færdig med alle opgaver når I går hjem.

     Klik her for at læse mere om valgsystem og valgforsamling og se instruktionsvideoer.

Digitaliseringsstrategi 2020-2025

Tema

Folkekirkens og Kirkeministeriets digitaliseringsstrategi udstikker pejlemærker for udviklingen af digitale redskaber og rammer for folkekirkens kirkelige og administrative opgaver i et femårigt perspektiv.

Strategien er udformet i dialog med folkekirkelige repræsentanter og interessenter gennem samtaler og møder i hele landet med menighedsråd, ansatte, præster og provster m.fl. samt med repræsentanter for bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Kordegneforeningen. 

Læs mere

 

Har du en god idé?

- til digitale løsninger