En nutidig folkekirke

- Digital sammenhæng og synlighed

Folkekirkens og By-, Land- og Kirkeministeriets digitaliseringsstrategi udstikker pejlemærker for udviklingen af digitale redskaber og rammer for folkekirkens kirkelige og administrative opgaver i et femårigt perspektiv.

Strategien er udformet i dialog med folkekirkelige repræsentanter og interessenter gennem samtaler og møder i hele landet med menighedsråd, ansatte, præster og provster m.fl. samt med repræsentanter for bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Kordegneforeningen.

Læs hele Digitaliseringsstrategien 2020-2025

Fokusområder og pejlemærker

SERVICE

For medlemmer og medarbejdere

Læs mere

SAMARBEJDE

På tværs af folkekirken og i samvirke med borgere og samfund

Læs mere

SYNLIGHED

I et digitalisereret samfund

Læs mere

SIKKERHED

Gennem systemer, adfærd og digital dannelse

Læs mere