Governancemodel for Folkekirkens It

By-, Land- og Kirkeministeriet departementschef var den 29. oktober 2019 inviteret til at give et oplæg for Selskab for Kirkeret om ”Retlige og politiske overvejelser i forbindelse med organisationsændringer”. Her kan du se en videooptagelse af oplægget, hvor departementschefen brugte Folkekirkens It som eksempel og forklarede ”de fem søjler” i den nye-governancemodel.