It-anskaffelser (udbud)

Lønsystem som en service (FLØS)

Folkekirkens It har efter udbud annonceret i juli 2016 indgået kontrakt med KMD A/S om levering af "lønsystem som en service"

Bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt

Kontrakt om levering og vedligeholdelse af ESDH-system

EUT/S S34  - 17/02/20166 - 1652-2017-DA

Frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse:  21. marts 2017  

Udbuddet omfatter indgåelse af en kontrakt vedrørende anskaffelse, vedligeholdelse, videreudvikling af en ESDH-løsning til 500-600 brugere, som skal kunne tildeles profiler som chefer, sagsbehandlere og/- ellerjournalførere.

Løsningen skal understøtte Kirkeministeriets, Stifterne og Provstiernes digitale administrative processer og sagsgange, bl.a. i forbindelse med indgående og udgående kommunikation, journalisering,sagsbehandling, ministerforelæggelse, procesunderstøttelse og styrings- og ledelsesinformation samt aflevering af elektronisk arkiv til Rigsarkivet.

ESDH løsningen skal tilvejebringe avanceret funktionalitet til at understøttede dagsordens og mødeprocesser, der forefindes i regi af Stiftsråd og Provstiudvalg. Ligeledes skal mindreavanceret møde/dagsordensfunktionalitet stilles til rådighed for departementets brugere især i en sammenhæng hvor ledelsen afholder møder. 

ESDH løsningen skal tillige anvendes af ca. 800-1 000 brugere, som er folkevalgte medlemmer af udvalg, meden læseadgang skal kunne få adgang til at fremsøge dokumenter i et nærmere defineret udsnit af systemet. 

Ved denne tredje anskaffelse af et ESDH-system, ønsker ordregiver at anskaffe et system, som kan interageremed andre systemer eksempelvis sådan at ESDH-systemet i en arbejdsproces indgår på lige fod med f.eks. et lønsystem i forbindelse med en præsteansættelse eller byggesagsbehandling.

Se udbudbekendtgørelsen her

 

GENERELT OM IT-KONTORETS UDBUD

Udbud annonceres her, ligesom udbudsmateriale og anden information om udbud kommunikeres via denne side.