It-anskaffelser (udbud)

Udbud af Trossamfundsregister

- frist for afgivelse af tilbud er fredag den 16. marts kl. 12:00

 

Baggrund

Den 1. januar 2018 trådte lov nr. 1533 om trossamfund uden for folkekirken i kraft. Med lovens ikrafttrædelse pålægges Kirkeministeriet at oprette og drive et elektronisk Trossamfundsregister over trossamfund, der har opnået offentlig anerkendelse.

Trossamfundsregistret har til formål at sikre et bedre overblik over de anerkendte trossamfund, samtidig med at det skal understøtte Kirkeministeriets løbende tilsyn med trossamfundenes organisation og økonomiske forhold, der indføres med loven.

Opgaven

Opgaven omfatter etablering af et lille og enkelt administrativt system, som Kirkeministeriet kan anvende til at administrere oplysninger om anerkendte trossamfund og til at føre tilsyn med disse trossamfund. Endvidere er der behov for en digital selvbetjeningsløsning, der gør det muligt for anerkendte trossamfund selv at indtaste oplysninger og uploade dokumenter, herunder årsregnskaber.

Systemet skal anvendes til at offentliggøre oplysninger om anerkendte trossamfund men derimod ikke til den sagsbehandling, som sker forud for en anerkendelse.
Det oplyses, at ordregiver selv leverer en indlogningsportal baseret på NemId samt at systemet, som udgangspunkt ikke vil anvendt til behandling af personoplysninger omfattet af persondataforordningen henholdsvis databeskyttelsesloven.

Leverancen omfatter ikke driften af systemet, som Folkekirkens It selv varetager.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.udbud.dk

Svar på spørgsmål om udbuddet meddeles direkte til spørgeren. Spørgsmål (anonymiseret) og svar offentliggøres også her på siden.

 

Svar på stillede spørgsmål til udbud vedr. trossamfundsregister.

 

 

GENERELT OM IT-KONTORETS UDBUD

Udbud annonceres her, ligesom udbudsmateriale og anden information om udbud kommunikeres via denne side.