Retningslinjer for anvendelse af Folkekirkens It, folkekirken og Kirkeministeriet som referencekunde.

1. Vi tillader - fra kontraktindgåelse - at en leverandør optager os på sin kundeliste.

2. Vi optræder ikke som reference, førend en leverance er helt afsluttet og i øvrigt lever op til det aftalte.

3. Referencebeskrivelser skal godkendes af Folkekirkens It, og skal holde sig til fakta og må ikke være anprisende.

4. Enhver anvendelse af vort logo må kun ske efter forudgående aftale.

5. Vores godkendelse af en referencebeskrivelse er kun gældende for én aftalt anvendelse.

 

Spørgsmål om oventående og anmodning om godkendelse af en referenbeskrivelse rettes til:

Folkekirkens It att.: It-chefen