Folkekirkens IT » Udbud og indkøb » Formularer m.m.

Formularer m.m. som skal anvendes i forbindelse med udbud

En erklæring på tro og love om, at ansøger har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger og med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor ansøger er etableret og i Danmark.

 

Hent formular


Tilbudsgiver skal vedlægge erklæring om, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af sit tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelserne skal præsteres.

 

Hent formular