Folkekirkens IT » Udbud og indkøb

Udbud af opgaver til Folkekirkens It

Folkekirkens It planlægger udbud af en kommunikationsløsning, som skal anvendes i forbindelse med konfirmand-forberedelse. Desuden orienteres om overvejelser i forbindelse med udvikling af funktionalitet, som kan anvendes ved planlægning af arbejdstid henholdsvis lønanvisning.

Der er afholdt et orienteringsmøde torsdag den 31. januar 2019

Invitationen kan ses her

Referat fra mødet kan ses her. Anvendt præsentation kan ses her.

Udbud af løsningen vedrørende konfirmation forventes igangsat i marts 2019.

Såfremt der skal udvikles en løsning vedr. planlægning af arbejdstid, forventes det udbudt i 3. eller 4. kvartal 2019.