Folkekirkens IT » Systemer

Systemer som stilles til rådighed af Folkekirkens It

Kirkeministeriet ved Folkekirkens It stiller under betegnelsen 'de fælles systemer' nedenstående systemer til rådighed til brug i folkekirkens myndigheder og institutioner.

Hovedparten af systemerne anvendes af mange af de kirkelige institutioner og af Kirkeministeriet. Fordelingen af det fælles dataansvar ved brug af systemerne er reguleret i

  1. Cirkulære om fælles dataansvar i forbindelse med Kirkeministeriets fælles systemer vedrørende økonomi-, betalings-, administrations-, HR- og lønområdet samt
  2. Cirkulære om fælles dataansvar i forbindelse med Kirkeministeriets fælles systemer vedrørende personregistrering, valg til menighedsråd samt sognebåndsløsning

Systemerne er:

Navision FF (fællesfond), Ibistic, mTime, som anvendes til regnskabsopgaver i fællesfonden

Økonomiportal og budgetssystem, som anvendes til budgetlægning og regnskabsopgaver i menighedsråd og provstier

SAS, studie administrativt system, som anvendes til planlægning og administration i uddannelsesinstitutionerne.

FLØS, kørselsindberetning og ferie/fraværssystem, som anvendes i lønadministrationen.

DAP, Den digitale arbejdsplads og herunder Dataarkivet, som er et intranet samt arkivsystem for lokale kirkelige myndigheder

F2 (ESDH-system), som anvendes til sagsbehandling i Kirkeministeriet, stiftsadmininistrationer og provstier m.fl.

CPR/Den elektroniske kirkebog, som anvendes til civilregistrering og registrering af kirkelige handlinger og oplysninger om medlemskab af folkekirken

SBL-protokollen, som anvendes til registrering af personer der løser sognebånd

Kandidatsystemet, som anvendes til validering af kandidater til menighedsråd

KIS (Kirkenettets InformastionsSystem), som anvendes til registrering af menighedsrådsmedlemmer m.fl. samt informationer om den folkekirkelige struktur

Sogn.dk, Provsti.dk, som anvendes til offentliggørelse af oplysninger om sogne og provstier

Kirkekalender, som anvendes til offentliggørelse af oplysninger og gudstjenester og andre arrangementer

Herudover kontorstøtteværktøjer, email og kalender m.fl. baseret på MS Office 365.