It-Strategi 2020-2022

It-Strategien 2020-2022

Digitalisering i folkekirken sker et samspil mellem overordnede målsætninger, teknologiske muligheder og konkrete beslutninger. Digitaliseringsstrategien 2020-2025 for folkekirken og Kirkeministeriet udstikker generelle pejlemærker og principper for digitalisering i folkekirken i et 5-årigt perspektiv.

Digitaliseringsstrategien understøttes af en it-strategi, som med en 3-årig tidshorisont beskriver, hvilke teknologier, it-politikker og styringsmodeller Folkekirkens It vil anvende som grundlag for at levere og udvikle it-ydelser til folkekirken og Kirkeministeriet.

It-strategien lægger sig endvidere op af de rammer, der er fastlagt i gældende It-arkitekturprincipper for Folkekirkens It og Informationssikkerhedspolitik for Kirkeministeriet og Den danske folkekirke.

It-strategien indeholder bl.a. rammer for valg af teknologi, anskaffelse af nye it-løsninger, hvilken infrastruktur og arkitektur der arbejdes ud fra m.v. It-strategien skal således sikre, at konkrete digitaliseringsinitiativer kan gennemføres med de mest hensigtsmæssige tekniske midler og procedurer.

It-strategien bidrager til optimal udnyttelse af de midler, der anvendes på it via en sammenhængende og veltilrettelagt styring, herunder effektiv anvendelse af eksterne leverandører samt rettidig vedligeholdelse og fornyelse af it-infrastrukturen.