Folkekirkens IT » Strategi » It-Strategi 2008-2012

It-Strategi, 2008-2012

Digital forvaltning med fokus på:

Bedre digital service, Øget effektivisering og Stærkere samarbejde

Det er it-strategiens udgangspunkt, at folkekirken er forankret i de lokale sognemenigheder, og den skal derfor sikre de lokale sognemenigheder gode arbejdsbetingelser i det daglige virke.

Kirkeministeriets og folkekirkens it-strategi understøtter digitaliserings­strategiens* målsætning om, at borgeren med ét klik skal kunne vælge at modtage alle breve fra myndigheder - herunder folkekirken - digitalt.

Borgerne skal i videst muligt omfang kun aflevere oplysninger til det offentlige én gang.

Det er en målsætning at gøre digital indberetning og kommunikation obligatorisk på en række områder i den interne folkekirkelige forvaltning, og det vil derfor løbende blive undersøgt, hvilke ydelser og arbejdsprocesser det vil være mest værdifuldt at digitalisere.

Folkekirkens interne myndighedssamarbejde er forankret i en række fællesskaber såsom Kirkenettet, Det Administrative Fællesskab, det fremtidige ESDH-system og FLØS (Folkekirkens Lønservice) samt ved et princip om, at der så vidt muligt anvendes de samme standardiserede it-løsninger og værktøjer i alle folkekirkens enheder.

Samarbejdet med Landsforeningen af Menighedsråd om It-Skrivebordet, der anvendes af menighedsrådene, er af strategisk betydning for digitaliserings­processen og dermed for en fortsat effektivisering af folkekirkens forvaltning.

Hent IT-Strategi, 2008-2012


*) Regeringens digitaliserinsstrategi, "Mod bedre digital service, øget effektivisering og stærkere samarbejde"