Folkekirkens IT » Strategi » IT Governance

En halv time om den nye governance-model for Folkekirkens It


Kirkeministeriets departementschef var den 29. oktober 2019 inviteret til at give et oplæg for Selskab for Kirkeret om ”Retlige og politiske overvejelser i forbindelse med organisationsændringer”. Her kan du se en videooptagelse af oplægget, hvor departementschefen brugte Folkekirkens It som eksempel og forklarede ”de fem søjler” i den nye it-governance-model.