Folkekirkens IT » Strategi » Digital strategi 2016-2020

Digital strategi 2016-2020

It-Styregruppen og Folkekirkens It har omsat folkekirkens mission til nogle indsatsområder, som kan give retning og være styrende for anvendelsen af teknologi, der understøtter løsning af de daglige opgaver, som ligger fjernt fra forkyndelse, oplæring og sjælesorg m.v., som er kirkens væsentligste opgaver.