Udbud og indkøb

Igangværende udbud af opgaver fra Folkekirkens It

På udbud.dk er annonceret et udbud vedrørende Levering og vedligeholdelse af et bestillingssystem 
- et it-system til understøttelse af bestilling, levering og administration af udstyr til Kirkenettet.

Udbudsbetingelserne ses her

Øvrige dokumenter vedr. opgaven: her 
(kontrakt som redigerbar word-fil - bilag til udfyldelse som redigerbar word-fil)

Frist for afgivelse af tilbud:  tirsdag den 17. marts 2020 kl. 16:00

 

Desuden finder du oplysninger om nødvendige skabeloner og formularer, som tilbudsgiver skal vedlægge i forbindelse med tilbud.

En erklæring på tro og love om, at ansøger har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger og med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor ansøger er etableret og i Danmark.

Hent formular til tro- og loveerklæring

Tilbudsgiver skal vedlægge erklæring om, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af sit tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelserne skal præsteres.

Hent formular til tro- og loveerklæring vedr. oplysning om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt

  1. Vi tillader - fra kontraktindgåelse - at en leverandør optager os på sin kundeliste.
  2. Vi optræder ikke som reference, førend en leverance er helt afsluttet og i øvrigt lever op til det aftalte.
  3. Referencebeskrivelser skal godkendes af Folkekirkens It, og skal holde sig til fakta og må ikke være anprisende.
  4. Enhver anvendelse af vort logo må kun ske efter forudgående aftale.
  5. Vores godkendelse af en referencebeskrivelse er kun gældende for én aftalt anvendelse.


Spørgsmål om ovenstående og anmodning om godkendelse af en referencebeskrivelse rettes til 
Folkekirkens It att.: It-chefen