Folkekirkens IT » Ledige stillinger

It-projektleder med stærke forvaltningskompetencer til Folkekirkens It

Ansøgningsfristen udløb den 4. marts 2019

Arbejdsopgaver 

Hovedopgaverne i stillingen er dels it-projektledelse og dels understøttelse af de inddragelses- og beslutningsprocesser, som kontoret indgår i. 

Som it-projektleder kommer du til at organisere og lede projekter med de særlige udfordringer, der knytter sig til projektledelse på it-området. Vi arbejder efter statens model for it-projektledelse, og det er med afsæt i den, at du kommer til at arbejde med at sikre den bedst mulige sammenhæng mellem projekternes målsætninger og de tekniske løsninger, som indgår i projekterne. Opfølgning på blandt andet eksterne leverandører og ressourceforbrug er en væsentlig del af dine opgaver som it-projektleder. 

I forhold til opgaven med at understøtte beslutningsprocesser kommer du til at arbejde tæt sammen med ledelsen om at beskrive initiativer og facilitere processer, som knytter sig til de nye tiltag. Der er en betydelig politisk dimension i denne opgave, og du kommer til at have en bred berøringsflade både med kollegaer i departementet og med aktører på folkekirkens område. Det vil være en del af opgaven at skrive beslutningsoplæg og notater. 

Du vil som fuldmægtig hos os få mulighed for løbende at beskæftige dig med nye og udfordrende opgaver – på egen hånd såvel som i samarbejde med kollegaer – og du vil have gode muligheder for at påvirke opgaverne og derigennem opnå både faglig og personlig udvikling. 

Kompetencer 

Vi forventer, at du har en relevant uddannelse. Det kunne for eksempel være en kandidatuddannelse – eller tilsvarende kvalifikationer - inden for samfundsvidenskab eller it. Da der er tale om en stilling med en bred kontaktflade, lægger vi vægt på, at du har stærke relationelle kompetencer. 

I forhold til arbejdet som it-projektleder ser vi gerne (men det er ikke et krav), at du har en projektlederuddannelse, og har erfaring med at styre it-projekter sikkert i havn. Som it-projektleder skal du have gode it-kompetencer, blandt andet være fortrolig med it-områdets ord og begreber. Det er dog ikke nødvendigt at have specialiserede tekniske kompetencer svarende til programmør eller systemtekniker. Det er afgørende, at du er dygtig til at organisere og er fortrolig med samspillet mellem mennesker, arbejdsprocesser og it-redskaber, så du ad den vej kan drive projekter effektivt fremad. Det betyder i praksis, at du skal kunne ’oversætte’ mellem projektets forskellige leverandører og interessenter og skabe et fælles sprog for de behov, som projektet skal understøtte, og it-udviklernes arbejde med de tekniske løsninger. 

Med hensyn til understøttelse af beslutningsprocesser er det afgørende, at du har interesse og flair for beslutningsprocesser i en stor offentlig organisation. Vi forestiller os, at din erfaring kan stamme fra tidligere beskæftigelse inden for eksempelvis løn, økonomi eller andre relevante sagsområder, og at du kan sætte din viden i spil med en grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at være del af en politisk styret organisation. Da en del af dit arbejde vil være at skrive notater og beslutningsoplæg, er det vigtigt, at du har stærke kompetencer inden for skriftlig kommunikation med særligt blik for de politiske vinkler i formidlingen.