Folkekirkens IT » Begravelse » Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Skal begravelsesmyndighed også have papirdødsattest?

Spørgsmål: En bedemand fortæller, at hendes kordegn siger, at hun har fået besked fra Kirkeministeriet om, at hvis et dødsfald sker på hospitalet, skal de have den originale dødsattest til opbevaring. De kan godt godkende anmeldelsen på baggrund af den elektronisk indberettede dødsattest, men de skal have den originale dødsattest til opbevaring. Er det virkelig korrekt?

Svar: Vi har ikke ændret i vores vejledning, heller ikke til begravelsesmyndighederne. Papirdødsattesten er ikke nødvendig, når en digital dødsattest er tilgængelig i begravelsesmyndighedens sagsbehandlingssystem. Det er dog alene begravelsesmyndigheden, som kan se, om dette er tilfældet.

 

Erklæring fra pårørende om ikke-medlemskab

Spørgsmål: En bedemand klager over, at alle præster i Aarhus forlanger en ekstra erklæring fra de pårørende, hvis der ikke skal medvirke en præst, når der er medlemskab af Folkekirken. Bedemanden finder, at det burde være nok, at de pårørende skriver under på dødsanmeldelsen, hvor de jo bekræfter, at det er afdødes ønske.

Svar: Iht. Begravelsesloven skal begravelsesmyndigheden træffe afgørelse, bl. a. på baggrund af ønsker, som afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år. At undersøge dette hører således til begravelsesmyndighedens opgave.

 

Dødsattest uden underskrift

Spørgsmål: En bedemand har nogle sager, hvor lægen har indberettet dødsattesten digitalt med digital signatur. Lægen har så givet medlemmet side 1 af dødsattesten på papir. Den digitale dødsattest er blevet forsinket i systemet, således at kordegnen ikke kan se denne i sit system. Kordegnen vil ikke acceptere bedemandens papirudgave af side 1 af dødsattesten, da den ikke er underskresvet med kuglepen af lægen. Dette er meget upraktisk for bedemanden. Kan det virkelig være rigtigt?

Svar: Ja. Lægen skal underskrive dødsattesten efter gældende regler.

 

Dødsattest med påtegning C og D

Spørgsmål: En bedemand er i forbindelse med nogle sager kommet i tvivl om, hvordan dødsattester skal håndteres i forbindelse med retslægeligt ligsyn. Kan det ske digitalt?

Svar: Har en dødsattest påtegning C, kan dødsfaldet registreres ud fra en elektronisk dødsattest. Men den originale papirdødsattest med politiets påtegning i rubrik D skal altid til begravelsesmyndigheden.