Folkekirkens IT » Begravelse » Særligt for bedemænd

Om bedemænds brug af den digitale anmodning om begravelse eller ligbrænding

file:4381Folkekirkens It tilbyder, at anmodning om begravelse eller ligbrænding kan indsendes digitalt.

Digitaliseringen er sket som et led i gennemførelsen af regeringens digitaliseringsstrategi (2011-2015). Det betyder, at Folketinget ved lov har besluttet at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende de digitale løsninger fra 1. december 2013.

Målsætningen er, at 80 pct. af al offentlig post samt 80 pct. af alle ansøgninger, anmeldelser og indberetninger bliver digitale inden udgangen af 2015.

I forhold til begravelsesanmodningen betyder digitaliseringen, at borgere (anmeldere) kan udfylde og indsende en anmodning om begravelse/ligbrænding via en selvbetjeningsløsning på www.borger.dk.

Selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk er udviklet til borgerne, men den kan også benyttes af bedemænd eller andre, som - på baggrund af en fuldmagt fra de pårørende - kan indsende anmodningen.

At selvbetjeningsløsningen er udviklet til borgere, betyder bl.a., at den ikke særskilt understøtter bedemandsforretninger.

Til bedemænd, som anvender et ”bedemandssystem”, er der mulighed for, at anmodningen indsendes via bedemandens system. Se eventuelt afsnittet  ’Om bedemandsløsningen (integration)’.

 

Orienteringsbrev til bedemænd om ODA

 

Orientering til bedemænd og leverandører af bedemandssystemer juni 2017

 

Orientering til bedemænd om PERSON3.0

 

Svar til Danske Bedemænd af 31. marts 2014

 

Orientering til bedemænd m.fl. om dødsattesten

 

Læs mere om løsningen og muligheden for at bruge eget system til indsendelse af oplysninger

 

Jeg vil gerne vide mere om tilslutningsaftalen

 

Se hele tilslutningsaftalen

 

Formular til udfyldelse af oplysninger, som skal indsendes til Folkekirkens It

 

Teknisk information om integration mellem løsningen og et bedemandssystem

 

Teknisk information om felter, som indgår i integrationen

 

Skabelon til fuldmagt

 

Evt. henvendelser til Capevo om den tekniske løsning sker for egen regning!