Ny løsning til Anmodning om begravelse eller ligbrænding

Folkekirkens It er - som tidligere orienteret om - i gang med at udvikle nye selvbetjenings-løsninger til personregistreringen, heriblandt til Anmodning om begravelse og ligbrænding.

Den nye løsning til indberetning af begravelsesanmodninger sættes i drift i januar 2020 og erstatter den nuværende løsning, som er baseret på xForm.

Med dette gøres - i henhold til tilslutningsaftalen - opmærksom på, at snitfladen (integrationen) til bedemandssystemerne samt kirkegårds- og krematoriesystemerne ændres.

Snitfladen kan anvendes fra systemer, som er certificeret af Folkekirkens It. Leverandører som vil kunne anvende snitfalden fra januar, skal senest med udgangen af september 2019 henvende sig til Folkekirkens It - se nærmere i dokumentet "Beskrivelse af integration". 

Seneste udgave af integrationsbeskrivelsen:

Beskrivelse af integration_v2.3 - dokument af 31. august 2019

Begravelsesanmodning_v2.3.xsd

Begravelsesstatus_v2.3.xsd

BR07439221-status_v2.3.xml

BR05620180253-anmodningv2.3.xml

Folkekirkens It forbeholder sig at kunne foretage ændringer i snitfladen.

 

---------------------------------------------

Tidligere offentliggjort om den nye løsning

Fredag den 24. maj præsenteredes den nyeste version af integrationsbeskrivelsen, dokumenter kan downloades her:

Beskrivelse_af_integration_v2.1 - dokument
Beskrivelse_af_integration_v2.1 - XML-fil

---------------------------------------------

Fredag d. 24. maj kl. 13-14-30 inviteres leverandører, som har indgået tilslutningsaftale eller som ønsker at gøre det, til møde, hvor tekniske spørgsmål til integrationen kan besvares. Mødet vil blive afholdt hos Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K.

Af hensyn til det praktiske arrangement skal interesserede tilmelde sig arrangementet senest mandag den 20. maj.

Tilmelding skal ske pr. email til it-kontoret@km.dk med 'begravelsesløsning' i emnefeltet.

Da det i den nye løsning vil blive muligt at aflevere flere oplysninger om eksempelvis begravelsesform (f.eks. askedeling) samt begravelseshøjtideligheder uden for folkekirken, vil nogle af felterne i XML-skemaet blive ændret, og dette arbejde er endnu ikke færdigt.

Det nye XML-skema vil ligge klart i forbindelse med mødet d. 24. maj – dog med det forbehold, at enkelte tilføjelser vil kunne forekomme senere i forløbet.

Se den foreløbige beskrivelse af integrationen her

Folkekirkens IT » Begravelse » Ny løsning til Anmodning om begravelse eller ligbrænding