Folkekirkens IT » Begravelse » Krematorier og kirkegårde

Systemer til brug på krematorier og kirkegårde

Når pårørende eller bedemand har indsendt anmodning om begravelse eller ligbrænding via Borger.dk eller fra et bedemandssystem tilgår den primært begravelsesmyndigheden, som skal træffe afgørelse i sagen forinden kremering og/- eller begravelse må ske.

Krematorier og kirkegårde kan nu tilsluttes digital dødsanmeldelse

Folkekirkens It kan med glæde oplyse, at vi sammen med systemleverandørerne, er klar til at tilbyde de resterende krematorier og kirkegårde tilslutning til digital kommunikation med systemet PersonSAG. PersonSAG er begravelsesmyndighedens sagsbehandlingssystem.

Det er en forudsætning for tilslutningen, at krematoriet eller kirkegården anvender en elektronisk kirkegårdsprotokol. Tilslutningen er frivillig for krematorier og kirkegårde.

For at komme i gang skal krematoriet eller kirkegården kontakte systemleverandøren, der vil fremsende et skema der skal udfyldes med myndigheds-, kontakt og opstartsoplysninger.

Læs mere her: Krematorier og kirkegårdes mulighed for tilslutning til digital dødsanmeldelse (07-05-2018)

Liste over kirkegårde, der nu er tilsluttet digitale anmodninger (6. december 2018)

Opfølgning på integrationstest (27. november 2014)

 

Integration mellem begravelsesmyndighedens sagsbehandlersystem (PersonSag) og krematorie- og/- eller kirkegårdssystemer (10. oktober 2014)

 

Krematorier og kirkegårde som kan deltage i forsøget i november 2014. (6. november 2014)