Folkekirkens IT » Begravelse

Systemer til understøttelse af arbejdsprocesser ved begravelse eller ligbrænding

Som et led i regeringens digitaliseringsstrategi skal pårørende indsende Anmodning om begravelse eller ligbrænding via Borger.dk

 

Til systemet er der udviklet en snitflade, således at bedemænd, som anvender et it-system til udfyldelse af Anmodning om begravelse eller ligbrændig kan indsende oplysningerne direkte fra deres eget system.

 

Det er en betingelse for anvendelsen af snitfladen, at det system, der skal indberettes fra, er certificeret af Folkekirkens It, ligesom der skal indgås en tilslutningsaftale, før snitfladen kan anvendes.

 

Læs mere på siden "særligt for bedemænd".

 

Når anmodningen modtages hos begravelsesmyndigheden sammenholdes den med dødsattesten, som i mere end halvdelen af sagerne modtages digitalt via SEI (Statens Seruminstituts Elektroniske Indberetningssystem) hvor lægerne skal indberette dødsfald.

Systemet er desuden udviklet sådan, at anmodningen og begravelsesmyndighedens afgørelse kan sendes digitalt til de krematorier og kirkegårde, som anvender et "krematorie- og/- eller kirkegårdssystem"

 

Det er Folkekirkens It der leverer og udvikler borgerindberetningen henholdvis det API, der gør det muligt at indsende anmodningen via et bedemandssystem. Tilsvarende er det Folkekirkens It, der har udviklet det system, som begravelsesmyndigheden anvender og herunder de API'er som gør det muligt at kommunikere med krematorie- og kirkegårdssystemer.

 

Læs mere på siden "krematorier og kirkegårde".

 

Bedemands- krematorie- og kirkegårdssystemer udvikles og leveres ikke af Folkekirkens It men af private leverandører.

 

Kontaktperson: Projektleder/specialkonsulent Sofie Navntoft Pedersen (e-mail)