Folkekirkens IT » App-support

App-support

Kirkekalenderen

Den 1. december udkom Kirkekalenderen som app til smartphones. App'en findes nu i versioner til Android og iPhone. App'en er udgivet af Folkekirkens It.

Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca. 2.200 kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. App’en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet. Kirkekalenderen henter sine data fra sogneportalen sogn.dk.

Hvis du oplever problemer med app'en Kirkekalenderen, kan du kontakte webmaster.sogn@remove-this.km.dk for support.

 

Læs mere om Kirkekalenderen på App Store

Læs mere om Kirkekalenderen på Google Play. Hent Kirkekalenderen Basic til ældre Android-smartphones (-denne version opdateres ikke længere).

 

Sådan bruges app'en

Når du åbner app’en første gang, bliver du spurgt om, hvilken kirke du vil se først. Her kan du så vælge, om du vil søge efter navnet på en kirke, eller om du vil søge på kort. Hvis du vælger kortet, vil du første gang blive spurgt, om app’en må bruge din aktuelle placering. Herefter vil du kunne se din egen placering som en blå prik. Rundt om dig vil du i en radius af ca. 10 km se en række kirker, som enten er farvede eller grå. De farvede kirker har indtastet oplysninger om gudstjenester og arrangementer i den nærmeste fremtid, mens de grå ikke indeholder disse oplysninger. Ved at trykke på kirken kommer der et tekstfelt frem, som viser kirkens navn. Til venstre er der et lille ”i”, som kan aktivere oplysninger om præster, menighedsråd og fakta om sognet. Denne side vil altid indeholde information. Til højre kan du aktivere en liste med gudstjenester og møder, hvis disse oplysninger er indtastet. Når du er inde på den enkelte kirkes side, kan du skifte mellem visningerne med ikonerne nederst i skærmbilledet. Næste gang du kommer ind på app’en, vil den sidst søgte kirke blive vist igen, eller den kirke, du har gemt under menupunktet Foretrukne.

 

Arrangementer

Når du har valgt en kirke, vil du komme ind på en oversigt med gudstjenester og møder i kirken. Hvis siden er uden indhold om disse emner, skyldes det, at sognet ikke har indtastet oplysningerne. Ved at trykke på et af arrangementerne vil du få flere oplysninger. Hvis du vælger ”Se på kort”, vil du komme ind på et kort, hvor du kan se kirkens placering. Tilbage øverst på siden kan du vælge ”Gem kirke”. Herved vil kirken blive gemt under ”Foretrukne”, og den kan dermed let genfindes.

 

Om kirken

Siden indeholder kontaktoplysninger på præster, kirkefunktionærer, kirkekontor, menighedsråd og fakta om sognet.

 

Find kirke

Siden vil vise et kortudsnit med kirker i en radius af 5 km. Hvis du zoomer ud eller orienterer dig udenfor det viste kortudsnit, vises der kirker i en radius af 10 km. Du har mulighed for at bevæge dig rundt på hele danmarkskortet og finde kirker. Når du har fundet et sted, kan du holde fingeren på skærmen et øjeblik, og alle kirker i en radius af 10 km vil blive vist. Oppe til højre i billedet er det muligt at få en rutevejledning. Den gælder fra det sted, du befinder dig lige nu (den blå prik).

 

Foretrukne

Du kan under Arrangementer øverst i billedet vælge Gem kirke. Herved føjer du den valgte kirke til ”Foretrukne”. Så har du en genvej til de kirker, som du jævnligt ønsker informationer om.

 

Kilder til app'en

Informationerne i app’en stammer fra flere kilder: 

  • Oplysningerne om sogne, kirker, præster, kirkefunktionærer og menighedsråd stammer fra KIS, Kirkenettets Informations System. De bliver vedligeholdt af landets 10 stifter. Hvis du oplever fejl i disse, kan du skrive til webmaster.sogn@remove-this.km.dk 
  • Gudstjenester, møder, fotos og kirkebeskrivelser er indtastet af de enkelte af landets ca. 2.200 sognes menighedsråd. Hvis der er fejl eller mangler i disse, bør du kontakte det enkelte sogn.

 

App’en er udviklet af Folkekirkens It og Nexus Kommunikation A/S og er taget i brug første gang den 1. december 2012