Folkekirkens IT » Anskaffelser og udbud

It-anskaffelser (udbud)

Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af folkekirkens lønsystem (FLØS)

Folkekirkens It ønsker at annullere nærværende udbud om "Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af folkekirkens lønsystem (FLØS)". Baggrunden herfor er, at der er opstået behov for at foretage en revurdering af omfang og indhold af det udbudte. Opgaven forventes genudbudt snarest.

Se annulering af bekendtgørelse 
 

UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF MINDRE ADMINISTRATIVE IT-SYSTEMER 

Rammeaftale om ny-, videreudvikling og vedligeholdelse af mindre administrative it-systemer, der indgår i økonomistyring - så som budgetsystem, system til revision og offentliggørelse af regnskaber, system til oprettelse af aftaler vedrørende gravstedsvedligeholdelse samt datafangst-løsninger til indberetning af løndele m.m. Løsninger der indgår i Folkekirkens menighedsråd og provstiudvalgs forvaltningsopgaver. Nuværende løsninger er udviklet under anvendelse af Oracle Report/FORMS (version 11g/12c), Oracle DB (version 12C), Silverlight (version 5), PSP og HTML.

Se udbudsbekendtgørelse 
Frist for indgivelse af ansøgning om prækvalifikation var den 1. februar 2016

 

UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF WEBSIDER  

Rammeaftale om ny- og videreudvkling af hjemmesider. Rammeaftalen indeholder 2 delaftaler:

1) Vedligeholdelse og vdererudvikling af hjemmesider udgivet af folkekirken.dk

2) Vedligeholdelse og vdererudvikling af andre hjemmesider. 

Se udbudsbekendtgørelse 
Frist for indgivelse af ansøgning om prækvalifikation var den 1. februar 2016

 

GENERELT OM IT-KONTORETS UDBUD

Udbud annonceres her, ligesom udbudsmateriale og anden information om udbud kommunikeres via denne side.